Autoalarmy

Alarm je zařízení, které upozorní akustickým signálem, rozsvícením výstražných světel nebo jiným způsobem na nedovolené vniknutí do vozidla. Alarm sleduje všechny dveře, víko zavazadlového prostoru, víko motorového prostoru, zapalovací skříňku a vnitřní prostor vozidla. Je-li snímači zjištěn nedovolený zásah (nesprávné otevření dveří, nesprávné otevření víka zavazadlového a motorového prostoru, nesprávné zapnutí zapalování, rozbití bočního skla a vniknutí do vozidla), je tato informace předána řídící jednotce alarmu. Řídicí jednotka poté uvede v činnost všechna směrová světla a sirénu. U některých, zejména luxusních, vozů je toto narušení hlášeno na dispečink bezpečnostní služby. Vzhledem k tomu, že systém autoalarmu má vlastní zdroj energie, nelze je vypnout odpojením akumulátoru. Funkce alarmu je aktivována zamknutím dveří klíčem nebo dálkovým ovládáním a jeho připravenost je pak signalizována bliknutím všech směrových světel a někdy i akustických signálem houkačky alarmu. K deaktivaci alarmu dojde opět při odemčení vozu.