Diodové bloky

Alternátor je zdrojem střídavého proudu, a protože pro motorová vozidla se používá stejnosměrný proud, musí být doplněn usměrňovačem. Ten tvoří jeden celek s alternátorem, tudíž je stejnosměrný proud odebírán přímo ze svorek. K usměrňování se používají křemíkové diody, namontované do štítu. Jako nejvýhodnější zapojení je použit „trojfázový můstek“. Alternátor pracuje na vozidle do protinapětí, které je dáno napětím baterie. Pro Přímé zapojení (do hvězdy) stačí tři diody z tzv. anodové skupiny.
Dodáváme produkty těchto výrobců: HÜCO, Mobiletron, Cargo, Remco