Denní svícení

Produkty zařazené do kategorie...
Denní svícení
Denní svícení
Homologovaná LED světla pro denní svícení
Od 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Novela zavedla povinnost celodenního a celoročního svícení. O této problematice zákon říká, že motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.
Výhody světel pro denní svícení:


lepší viditelnost Vašeho vozu
menší pravděpodobnost nehody
nižší spotřeba energie = nižší spotřeba paliva
prodloužení životnosti žárovek či výbojek
jízda bez pokuty - automatické rozsvícení
nemusí svítit zadní svítilny
menší zatížení autobaterie a alternátoru
vysoká životnost LED světel
luxusní vzhled
Homologovaná LED světla pro denní svícení
Od 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Novela zavedla povinnost celodenního a celoročního svícení. O této problematice zákon říká, že motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.
Výhody světel pro denní svícení:


lepší viditelnost Vašeho vozu
menší pravděpodobnost nehody
nižší spotřeba energie = nižší spotřeba paliva
prodloužení životnosti žárovek či výbojek
jízda bez pokuty - automatické rozsvícení
nemusí svítit zadní svítilny
menší zatížení autobaterie a alternátoru
vysoká životnost LED světel
luxusní vzhled